Det elektroniska spelets historia

De elektroniska spelen är många nuförtiden. Men det vara bara ett antal årtionden sedan som dessa spel var helt okända.

Nuförtiden kan man spela spel i princip på vilken plattform som helst. På datorn, surfplattan, i tv-spelskonsolen och mobilen. Så här såg det inte riktigt ut förr men enda sedan de första spelen kom, har utvecklingen gått spikrakt uppåt och spelbranschen omsätter numera mer än vad biograferna gör. Detta är ett bevis på att folk nuförtiden hellre spenderar sin fritid med att spela spel, än att titta på film.

De första spelen

Det första interaktiva elektroniska spelet som är känt skapades av Thomas T. Goldsmith Jr. Och Estle Ray Mann. Spelet var ett missilsimulatorspel som var inspirerat av radarskärmar från Andra världskriget och spelet använde sig av katodstrålerör. 1947 kunde inte grafik skapas, utan istället använde man så kallad ”screen overlay”. På 50-talet skapades så fler spel. Bland annat ett luffarschackspel under namnet OXO och ”Tennis for Two”, som blev väldigt populärt. ”Tennis for Two” gick ut på att skicka en boll fram och tillbaka över ett vitt streck.

Kritik mot spelbranschen

I och med att spelbranschen har växt sig stor har också budgeten för att utveckla nya spel blivit enorm. Och numera handlar utvecklandet om att programmera, skapa grafisk design och även animera. När spelen fick ett stor genomslag i samhället diskuterades det mycket huruvida man kan bli beroende av datorspel. Hittills har det dock inte funnits några vetenskapliga bevis för detta, även om det finns en del webbplatser för folk som hävdar att de är datorspelsberoende. Utöver beroendet har det också skapas debatt om de könsroller som spelen porträtterar. Det hävdas att spelen sexualiserar kvinnliga karaktärer och de stereotypa könsroller där de starka killarna ska rädda svaga tjejer råder i många spel. Många spel har även kritiserats för att vara för våldsamma. Till exempel var det en incident där en amerikansk man stal en bil och sköt tre poliser för att han hade lärt sig att göra så i spelet Grand Theft Auto. Dock finns inga vetenskapliga belägg för att våldsamma datorspel ska orsaka ett aggressivt beteende.

Några av de mest kända spelen i historien anses vara The Legend of Zelda, Warcraft, Grand Theft Auto, Final Fantasy och Super Mario. Läs mer.